Türkiye'de belediyelerde Kent Bilgi Sistemleri KEOS

Türkiye'de belediyelerde Kent Bilgi Sistemleri KEOS

KEOS uygulamaları ile kentler daha sayısal daha analitik yönetime sahip oluyorlar.

KEOS KEOS, Netcad'in tüm ürünlerinin yanında belediyeler için geliştirdiği özel ürün ve hizmetlerden oluşur. Netcad'in Kent Bilgi Sistemlerine bakışını da ifade eden KEOS sayesinde, belediyelerde dağınık yerlerde bulunan farklı formatlardaki sayısal ve sayısal olmayan veriler merkezi bir veritabanında toplanır, kurum içi ve dışı entegrasyonlarla bütünleşik bir sistem haline gelir.

Örnek Uygulamalar:

  1. Bodrum Belediyesi
  2. Beşiktaş Belediyesi
  3. Gaziosmanpaşa Belediyesi

KEOS Kent Otomasyon Sistemi, sürdürülebilir Kent Bilgi Sistemi uygulamaları için oluşturulan sistemlerin bütünüdür. Netcad masaüstü CAD, GIS, Mühendislik, Planlama ve Kadastro uygulamalarının merkezi ilişkisel veri tabanı sistemi üzerinde web tabanlı harita ve sözel bilgi sunucuları ile entegre bir şekilde yapılandırılmasını kapsar. KEOS tüm yerel yönetim birimlerinin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayarak temelde kurum içi verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefler.