Eray Bartan
Eray Bartan Blog

Eray Bartan Blog

Google Adsense yeni veri bilgileri onaylama

Google Adsense yeni veri bilgileri onaylama

Eray Bartan's photo
Eray Bartan
·Mar 16, 2021·

1 min read

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

bu uyarı amerika için geçerli diye düşünüyorum.

Ödemeler – Google AdSense.png

Google Payments  Vergi bilgileriniz onaylandı - ebartan@gmail.com - Gmail.png

 
Share this